Elan Wonen: “Dankzij het uitbesteden van de warmtelevering kunnen wij ons weer focussen op onze kerntaak.”
Elan Wonen heeft zo’n 7.000 woningen in beheer in Haarlem en Heemstede. Daarmee is het een middenkleine corporatie, maar wel in een gebied waar de woningnood hoog is. Een van de speerpunten van de corporatie is dan ook om compacte en betaalbare woningen toe te voegen in deze regio.

Deze woningen moeten natuurlijk ook verduurzaamd worden en daarom is Elan Wonen voor de duurzame warmtelevering de samenwerking aangegaan met Four Energy. Raymond Vlieland en Chandra Boerlage van Elan Wonen vertellen wat de samenwerking heeft opgeleverd. Net als elke woningbouwcorporatie heeft ook Elan Wonen te maken met de ambitie van de Nederlandse overheid om in 2050 energieneutraal te zijn. “Dat is een hele opgave voor woningbouwcorporaties zoals wij”, vertelt Raymond. “Wij zijn niet zo groot en hebben geen specialisten in dienst die bijvoorbeeld alles weten van de nieuwe wet- en regelgeving rondom duurzame warmtelevering. Onze focus ligt echt bij het verhuren van de woningen. Zorgen dat mensen met een klein budget ook een goede huisvesting hebben. Voorheen deden wij de warmteafrekening zelf, maar dat is tegenwoordig behoorlijk specialistisch werk geworden dat veel kennis en inzet vraagt van een organisatie als de onze.” Dit was reden voor Elan Wonen om zichzelf af te vragen of warmtelevering nog door de woningcorporatie zelf geregeld moest worden. Het antwoord was nee. Tegelijkertijd vonden ze het wel belangrijk om grip te houden, zodat de energie betaalbaar zou blijven voor de huurders.

Aanbesteding

Er werd een aanbesteding uitgeschreven en Four Energy en istaDES kwamen als winnaar uit de bus. Zij mogen 17 complexen met in totaal bijna 1.300 woningen gaan verwarmen. Daarbij neemt istaDES de hele warmte-installatie in beheer. Chandra: “Voor ons was het belangrijk om eigenaar te blijven van onze centrale verwarmingsinstallaties. Daarom hebben wij nu een constructie waarbij Four Energy en istaDES onze installatie huren, exploiteren en beheren. Zo blijven wij nauw betrokken en kunnen wij de belangen van onze huurders blijven behartigen.” De huurders sluiten een energiecontract met Four Energy, maar het klantcontact en de afrekening van de energiekosten verlopen via istaDES.

Voordelen van uitbesteden

Nu de warmtelevering is uitbesteed, kan Elan Wonen zich weer focussen op haar kerntaak: goede huisvesting voor mensen met een klein budget. Het voordeel voor de bewoners is dat de jaarlijkse eindafrekening nu veel sneller afgehandeld is en dat vragen over warmtelevering snel en kundig kunnen worden beantwoord. Zowel voor Elan Wonen zelf als voor de huurders is het uitbesteden van de warmtelevering dus een win-winsituatie geweest.  

Snel en efficiënt verduurzamen

Maar warmtelevering is natuurlijk maar een klein gedeelte van de verduurzamingsopgave. Daarnaast is Elan Wonen ook actief bezig met isolatie om de duurzame warmte binnen te houden. “Als de kozijnen van een pand geschilderd moeten worden, kijken we ook meteen of de kozijnen en de beglazing nog voldoen. Zo nee, dan vervangen we die ook direct. Dat zorgt ervoor dat we sneller een verduurzamingsslag kunnen maken en dat we onze budgetten efficiënter inzetten. Het zou toch zonde zijn om verouderde kozijnen te voorzien van een mooie laklaag, terwijl ze twee jaar later vervangen worden?”