Duurzame warmte voor woningen in voormalig kantoorpand in Amsterdam
In het herontwikkelingsgebied Amstel III in Amsterdam transformeerde een verouderd kantoorpand tot een duurzaam wooncomplex en naast het voormalige kantoorpand werd ook een nieuwbouw woontoren gerealiseerd. De twee woontorens tellen samen 217 sociale en 16 vrije sector appartementen. B-right Urban Living is de ontwikkelaar en Dura Vermeer werd gecontracteerd als bouwconcern voor de realisatie en transformatie van het totale wooncomplex. Het bouwteam ging op zoek naar de meest kostenefficiënte en duurzame manier voor de verwarming van de woningen.

Wensen

Om te voldoen aan de woningbouwambities zijn de appartementen bijzonder goed geïsoleerd. Een belangrijke eerste stap om te zorgen dat de woningen straks een minder grote energievraag hebben en in aanmerking komen voor een zeer zuinig energielabel. Maar, dat was niet genoeg. Verwarmen met aardgas is bij dit soort renovaties en nieuwbouw geen optie meer. Dus werd al in een vroeg stadium van de ontwikkeling nagedacht over een duurzame manier van verwarmen.

Dura Vermeer stelde als onderaannemer Schouten Techniek aan voor de installatie van het interne warmtenet dat werd aangesloten op het Amsterdamse warmtenet. In elke woning is een afleverset voor de vloerverwarming en warm water gerealiseerd. Four Energy is als eigenaar en exploitant van het warmtenet in het pand verantwoordelijk voor de levering van warmte. Op deze manier kon het bouwconcern zich volledig richten op de eigen bouwwerkzaamheden en de specialistische aanleg warmtenet volledig uit handen geven. Ook het beheer en onderhoud is belegd bij Four Energy. Met de toepassing van onder andere de duurzame warmte-installatie en de hoge isolatiewaarde van de woningen hebben de woningen een A of A+ energielabel.

 

Woningambitie rijkt verder

De genomen stappen in duurzaamheid waren een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van het wooncomplex. “Maar, de ambitie is breder en raakt ook de maatschappelijke verantwoording om te zorgen voor betaalbare huisvesting voor mensen met een kleine beurs of bijvoorbeeld statushouders die een tijdelijke huisvesting zoeken om te kunnen starten met een nieuw leven. En juist op dit soort type bewoning zijn de appartementen volledig ontworpen”, vertelt Jos Kellenaers van B-Right. De volledig gestoffeerde en gemeubileerde woningen geven straks ruimte aan jongeren en studenten die gebruik kunnen maken van deze comfortabele huisvesting. Dat is ook precies waar wij ons mee bezig willen houden. Het is dan erg prettig als een kundige partij de warmtevoorziening, die steeds complexer wordt door wet- en regelgeving en duurzaamheidseisen,  over kan nemen op het gebied van exploitatie als het beheer en onderhoud.

 

Intensieve samenwerking

De contractperiode is 30 jaar en dat betekent dat er voor alle partijen sprake is van langlopende verplichtingen en business opportunity’s. Om tot realistische exploitatieparameters te komen, is een goede afstemming met diverse partijen erg belangrijk. Sinds de start van het project zijn de pandeigenaar, verhuurder, hoofdaannemer en Schouten Techniek  samen met Four Energy betrokken geweest. Het mede managen van dat proces en de exploitatie van het warmtenet is het speelveld van Four Energy.