Hoge gasprijzen maken verduurzamen urgent en rendabel
Een beter moment om woningen en kantoren te verduurzamen dient zich niet snel aan: de gasprijzen zijn hoog en het is onzeker hoe dit zich verder ontwikkelt. Duurzame energie daarentegen biedt zekerheid en is goed voor zowel de portemonnee als het milieu. Ook isolatie is een direct inzetbaar middel in de strijd tegen de hoge energierekening.

Voor veel mensen kan een hogere energierekening problematisch zijn. Niet iedereen kan stijgende gasprijzen opvangen, zeker niet op de lange termijn. Een belangrijk deel van de onzekerheid die daarover bestaat is relatief eenvoudig op te vangen door woningen te verduurzamen. De energietransitie is in ons land in volle gang, maar kan nog veel sneller.

 

Maximum tarief

Het verduurzamen van een woning zorgt niet alleen een lager energieverbruik en daarmee voor een direct lagere rekening, het zorgt ook voor zekerheid in de toekomst. Verduurzaming is echter niet altijd een vanzelfsprekendheid voor de eindgebruiker. Vaak is de verhuurder, woningbouwcorporatie of vastgoedbeheerder, verantwoordelijk voor de inrichting van hun energievoorziening én de kosten ervan. Verduurzaming is een van de kerndoelen van de Warmtewet 2, een van de nieuwe wetten die zijn aangekondigd in het Klimaatakkoord om de energietransitie ook juridisch vorm te kunnen geven. Die wet zorgt er, zodra die van kracht is, ook voor dat de aardgasafhankelijkheid verdwijnt in de vaststelling van de maximum tarieven die energieleveranciers mogen rekenen. Niet iedereen heeft een alternatief voor de energievoorziening, bijvoorbeeld als je in een (sociale) huurwoning woont, of een appartementencomplex. Het doel van de Warmtewet is bescherming van de verbruikers van warmte. De Autoriteit Consument en Markt moet de tarieven vast gaan stellen die leveranciers maximaal mogen doorrekenen. Op dit moment is het maximumtarief nog gekoppeld aan de prijs van aardgas. Dat verandert, waardoor de maximumtarieven op een eerlijke en transparante manier tot stand kunnen komen.

 

Transparant

De nieuwe rekenmethode is gebaseerd op kosten, waarmee de wetgever regelt dat de verbruiker niet meer betaalt dan nodig is. Maar ook dat warmtebedrijven hun kosten kunnen terugverdienen inclusief redelijk rendement. Dit is een eerlijke en transparante manier om de maximumtarieven vast te stellen. Bovendien worden de doelen uit het Klimaatakkoord bereikt en wordt energie voor iedereen betaalbaar, duurzaam en met zekerheid geleverd.

 

Warmtepompen

Duurzame energieleverancier Four Energy is gespecialiseerd in warmtenetten: een verwarmingsoplossing met veel duurzaamheidsvoordelen. De energieleverancier is opgericht met als doel wijken, wooncomplexen en bedrijventerreinen aardgasvrij te maken. Een warmtenet voorziet woningen en kantoren of zelfs woonwijken of bedrijventerrein van warmte vanuit een duurzame, lokale warmtebron. Ergens in de buurt is een warmtebron waarmee alle aangesloten woningen van warmte worden voorzien. Via buizen wordt warm water naar de verschillende eenheden gebracht. Die warmte wordt gebruikt voor de verwarming of het gebruik van warm water. Er bestaan nog warmtenetten die met aardgas worden verwarmd. Deze gasgestookte wooncomplexen wil Four Energy zo snel mogelijk voorzien van warmtepompen. Bij deze projecten kan Four Energy de financiering op zich nemen, waardoor woningbouwcorporaties en vastgoedbeheerders sneller de energierekening van de huurders kunnen verlagen. Er is uiteraard nu nog wel elektriciteit nodig voor een warmtepomp, maar de afhankelijkheid van aardgas wordt op deze manier verder afgebouwd.

 

Isolatie

Naast duurzame energie met de inzet van een warmtenet is ook goede isolatie een belangrijke stap richting een duurzame woning. Vloer-, spouw- en dakisolatie en hoogwaardig dubbelglas in een woning zorgen direct voor een lager energieverbruik en dus een lagere energierekening. Vastgoedbeheerders en woningcorporaties nemen isolatie vaak mee in de onderhoudsplannen voor bestaande gebouwen. Bij gepland onderhoud wordt dan bijvoorbeeld gekeken of ook de kozijnen nog goed zijn of dat glas vervangen kan worden door hoogwaardig dubbelglas: stap voor stap verduurzamen. De huidige gasprijzen maken complete isolatieprojecten los van het meerjarig onderhoudsplan nu rendabel. Daarmee is een gebouw of woning in één keer volledig geïsoleerd. Ook voor deze isolatieprojecten kan Four Energy de financiering op zich nemen in combinatie met de warmtelevering. Isolatie en duurzame warmtelevering gaan ook hand in hand. Neem bijvoorbeeld een lage temperatuurverwarming met warmtepomp. Dit kan alleen als het pand voorzien is van goede isolatie en ventilatie.