Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen VvE: SVVE
Nederland telt zo’n 145.000 VvE’s en vele willen graag verduurzamen. En dat wordt nu extra gestimuleerd door de vernieuwde Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). Naast subsidie op advieskosten t.b.v. verduurzaming, energie en oplaadpunten is er ook subsidie voor de verduurzamingsmaatregelingen zelf. Ook de aansluiting op een warmtenet valt daaronder. In dit artikel leest u meer over deze subsidie voor VvE’s.

Wat is de SVVE en voor wie?

De Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) vervangt de subsidieregeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). De regeling heeft als doel om VvE’s te helpen met de verduurzaming van het gebouw. Vanaf 23 januari kunnen (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties de subsidie aanvragen voor energieadvies, verduurzamingsmaatregelen en/of oplaadpuntenadvies.

 

Waar kunt u subsidie voor krijgen?

De subsidie bestaat uit drie onderdelen:

  • Energieadvies: Als de VvE wil onderzoeken hoe in het gebouw de energieprestaties kunnen worden verbetert, wat de kosten zijn en wat het oplevert, dan schakelt u een erkend energieadviseur in. De maximale vergoeding is 75% van de advieskosten tot een maximumbedrag dat afhankelijk is van het aantal woningen binnen de VvE. Deze subsidie vraagt u na het adviestraject aan.
  • Verduurzamingsmaatregelen: De VvE kan een deel van de kosten vergoeden met de subsidie als de VvE één of meer energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoert of verduurzaamt door de installatie van een (hybride) warmtepomp, zonneboiler of een centrale aansluiting op een warmtenet. Let op, voordat de VvE de maatregelen uitvoert moet de subsidie zijn aangevraagd.
  • Oplaadpuntenadvies: Als de VvE laadpunten overweegt kan het een oplaadpuntenadvies laten opstellen door een erkende adviseur. De vergoeding voor de advieskosten bedraagt 75% tot maximaal € 1.500,-

 

Verduurzamingsmaatregel ‘aansluiting warmtenet’ verdeeld over twee subsidieregelingen (SVVE en SAH)

Voor de centrale aansluiting op een warmtenet moet de VvE 100% bestaan uit eigenaar/bewoners. Gemengde VvE’s kunnen voor de aansluiting op een warmtenet gebruik maken van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Een VvE is gemengd wanneer een deel van de eigenaren zelf in de woning woont (eigenaar/bewoners) en een deel de woning verhuurt.

Bijdrage vanuit de SVVE voor VvE’s met 100% eigenaar/bewoner voor een centrale aansluiting op een warmtenet:

  • € 2.925 bij maximaal 100kW
  • €28.858 bij meer dan 100kW

De subsidie binnen de SVVE regeling voor energieadvies en verduurzamingsmaatregelen is vanaf 23 januari aan te vragen tot en met 31 december 2027 en moet aan een aantal voorwaarden voldoen die terug te vinden zijn onder op de website van RVO.

 

SAV

Voor gemengde VvE’s is er dus de SAH regeling. Deze subsidie krijgt een VvE voor bestaande woningen die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan. De subsidie vergoed een deel van de aanpassingen in de woningen en de aansluitkosten op een warmtenet.

Per woning is er een maximaal subsidiebedrag van € 5.000,-. Die bedrag is verdeelt over:

  • 40% van de kosten voor aanpassingen binnen de woning (inpandige woonkosten) met een maximum van € 1.200 subsidie per woning. Dit geldt ook voor woningen die al op een warmtenet zijn aangesloten, maar nog wel gebruik maken van aardgas voor het koken en/of warm tapwater.
  • 30% van de kosten om de huurwoning op een warmtenet aan te sluiten met een maximum van € 3.800 subsidie per woning.

De SAH regeling is al sinds 1 mei 2020 actief en loopt tot 31 december 2023. Een aanvraag indienen kan via de website van RVO. Als de VvE een subsidie aanvraag voor € 25.000 of meer dan moet eerst de aanvraag worden gedaan voordat er wordt gestart met de werkzaamheden. Voor aanvragen onder dat bedrag moeten de werkzaamheden gestart zijn vanaf 17 september 2019.

 

Een warmtenet voor de VvE

Een warmtenet voorziet de woningen binnen de VvE van warmte vanuit een lokale warmtebron. Doordat warmtenetten gebruik maken van duurzame rest- of aardwarmte, worden de woningen aardgasvrij en dat levert veel duurzaamheidsvoordelen op.

Four Energy is in staat om uw VvE te adviseren en bij te staan en te ontzorgen in de aansluiting op een warmtenet, of andere duurzame warmte oplossingen. Four Energy financiert, realiseert en beheert warmtenetten voor onder andere woningcorporaties, VvE’s, vastgoedontwikkelaars en op bedrijventerreinen. Meer weten over de mogelijkheden voor uw VvE? Neem contact met ons op.