Four Energy en istaDES nemen exploitatie duurzame energie-installatie uit handen van Area
Woningbouwcorporatie Area heeft een contract gesloten met Four Energy en IstaDES voor de exploitatie van een nieuwe en duurzame energie-installatie van Wooncomplex Carolushof in Uden. Het wooncomplex gaat daarmee volledig van het gas af. 

30-6-2022 – Persbericht Area

Wooncomplex Carolushof gaat van het gas af

Area zet een volgende belangrijke stap in het verduurzamen van woningen. Op het dak van de Carolushof in Uden wordt een duurzame energie-installatie gebouwd door R&R Systems en Hazenberg Bouw B.V. waardoor het gehele gebouw van het gas af kan. Voor de exploitatie van deze installatie heeft Area een contract gesloten met istaDES en Four Energy. Op deze manier blijft Area grip houden op de woonlasten voor haar bewoners en is de exploitatie, onderhoud en beheer van de installatie in goede handen.

ondertekening

Op 28 juni zette Jan van Vucht, Jörg Plönissen van istaDES en Eline Goverde van Four Energy hun handtekening onder het contract voor het gebruik en onderhoud van de duurzame energie-installatie.

Eigen energie-installatie

De eerste collectieve duurzame energie-installatie van Area wordt, tegelijkertijd met de renovatie van de woningen, gebouwd op het dak van de Carolushof in Uden. De installatie bestaat uit PVT panelen, drie warmtepompen en bufferzakken. PVT panelen zijn panelen die elektriciteit én warmwater opwekken voor de collectieve verwarmingsinstallatie. Opgewekte warmte die niet direct gebruikt wordt, wordt opgeslagen in bufferzakken die in de kruipruimte van het complex liggen. De opgewekte energie die niet direct nodig is voor verwarming, wordt gebruikt voor het opwarmen van de boilers voor het warme water. De elektra die dan nog overblijft wordt gebruikt voor het gemeenschappelijk stroomverbruik. Om altijd over voldoende elektra te kunnen beschikken, blijft het complex aangesloten op het elektranetwerk.

Werkzaamheden voor bouwvak afgerond

De onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden zijn voor de bouwvak klaar. De energie-installatie wordt in september in gebruik genomen en wordt op afstand bewaakt op de juiste werking ervan.


Donderdag 30 juni werd de energie-installatie op het dak gehesen.