Warmtelevering aan zes wooncomplexen van Antares
Voor veel woningbouwcorporaties wordt de warmtelevering en alles wat daarbij komt kijken steeds complexer. Daarom ging woningbouwcorporatie Antares voor alle wooncomplexen met een collectieve verwarming op zoek naar een oplossing waar zowel Antares als de huurders op vooruit zouden gaan. 

Four Energy en istaDES nemen taak warmtelevering van de corporatie over

In de aanbesteding is onderscheid gemaakt tussen wooncomplexen met een WKO-installatie en een cv-installatie. Voor die laatste categorie kwamen Four Energy en istaDES als winnaar uit de bus. Voor zes wooncomplexen wordt de warmtelevering door Four Energy gedaan en de afrekening en het klantcontact neem istaDES voor zijn rekening.

Woongeluk

Bij Antares wordt er gehandeld vanuit de bedoeling ‘(samenwerken aan) woongeluk’ om voor de huurders een prettig thuis te creëren. En juist daarom is de afweging gemaakt om de aanbesteding te starten voor de warmtelevering. De expertise die nodig is om de specifieke warmtekosten en -processen zelfstandig te beheren heeft Antares namelijk niet meer zelf in huis. Antares reageerde hierop, maar wel met de insteek om vooruitgang te boeken voor de huurders en Antares zelf. En dat is gelukt volgens Boudewijn Manders, projectmanager vastgoed bij Antares: “Met de samenwerking die tot stand is gekomen hoeft Antares niet meer om te kijken naar investeringen in nieuwe installaties en de jaarafrekening. Daarmee kunnen wij ons richten op onze primaire taak. En dat is werken aan het woongeluk van onze huurders. Ook voor onze huurders is er een voordeel. Zij gaan door deze samenwerking minder betalen.” Dit voordeel vertaalde zich dan ook ruimschoots in de benodigde 70% instemming van de huurders van de betreffende wooncomplexen. Het partnerschap tussen de partijen is bekrachtigd door de ondertekening van de contracten waarmee Four Energy en istaDES met terugwerkende kracht de warmte gaan leveren vanaf 2020.